What: A Leaders Meet and Greet with Bishop Thai Thanh Nguyen
When: Friday, Jan. 21, 2022 at 7PM-9:15PM
Where: Zoom
We will have a Zoom meet and greet to gather young Catholic leaders to meet with Bishop to share visions.
If you are a leader and have not received our invitation with the Zoom info, please let us know ASAP via email at gioitreoc@gmail.com.
If you feel called to serve the young people and would be interested to share your thoughts, please contact us directly at gioitreoc@gmail.com.
Tham dự lắng nghe nguyện vọng của Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành về giới trẻ, cũng như nghe ngài hướng dẫn và trao đổi kiến thức với chúng ta trong công việc phục vụ giới trẻ trong cộng đồng VN. Vì bất cứ ai quan tâm đến giới trẻ, đều trăn trở và nhận ra rằng, nhiều em đã không còn tha thiết tham dự Thánh Lễ, giữ đạo, hoặc đã đi theo các sinh hoạt của các tôn giáo khác.